AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Stichting Duofiets De Wolden.

Gegevens die de stichting gebruikt:

Van alle vrijwilligers:

  1. Naam + volledig adres (woonplaats, straatnaam, huisnummer) + telefoonnummer
  2. E-mail adres ( indien aanwezig)
  3. Vrijwilligersovereenkomst

Van gasten worden geen gegevens opgeslagen.

Waar worden de gegevens gebruikt:

 Naam, adres, tel nummer – bij het secretariaat, plaatselijke coördinator en mogelijk

  1. bij verzekeraar
  2. E-mail adres         – bij plaatselijke coördinator en secretariaat (om te

informeren over het gebruik van de duofiets)

  1. Vrijwilligersovereenkomst in afgesloten kast bij secretaris

 Hoe worden de gegevens gebruikt:

De secretaris: geeft indien nodig de namen door aan de verzekering tevens zullen de gegevens  doorgegeven worden aan de plaatselijk contactpersoon van Stichting Duofiets De Wolden.

Wie heeft nog meer inzage in de gegevens:

NVT

Het verwijderen van de gegevens:

  1. De gegevens van mensen die om verschillende redenen geen vrijwilliger meer zijn worden direct verwijderd bij het secretariaat en de plaatselijke coördinator.

Sponsor en/of donateur:

Indien gewenst worden naam en of logo op de website geplaatst.

 

Algemeen

Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Foto’s worden alleen na toestemming op de website geplaatst.

 

 

 

Laatst bewerkt op 20 juni 2019 om 16:48