Beloningsbeleid bestuurders

Het bestuur van de De Stichting Duofietsen bestaat conform haar statuten uit minimaal drie bestuurders. De functies zijn voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid bij de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Voor een dergelijke kostenvergoeding is een gespecificeerde en door de betreffende bestuurder gedateerde en schriftelijke opgave vereist.

Neem contact met ons op om de Stichting Duofietsen De Wolden te steunen !